Loading
Browsing Category:

E-commerce

These posts are about e-commerce. I have been working with e-commerce since 2013 and share some of my knowledge here.

 • Danish Posts / E-commerce / GDPR

  Besvar min undersøgelse og deltag i konkurrence om GO DREAM gavekort til 250 kr. x2

  Specialeskrivning …

  Som nogle af jer allerede ved, er jeg i gang med mit speciale. Specialet skrives i kommunikation og retorik, samt GDPR.

  I den forbindelse skal jeg undersøge hvad der vil få den almindelige forbruger, til faktisk at læse de betingelser og politikker der er i en webshop og ikke bare tikke boksen af.

  Det er nemlig alt for ofte et problem, at teksterne er skrevet alt for juridiske og er svære at forstå.

  Deltag i konkurrencen om to gavekort til GO DREAM for dine 10 minutter

  Undersøgelsen er udarbejdet som et spørgeskema.

  Det tager kun 10 minutter at udfylde.

  Alle dine oplysninger behandles selvfølgelig anonymt!

  Som tak, har jeg valgt at udlodde to gavekort til en værdi af 250 kr. hver.

  Ja tak! Lad mig deltage i din undersøgelse med det samme!

  Deadline er d. 20. april 2020

  Jeg har brug for din hjælp!

  Jeg skal op på mindst 1.000 besvarelser, så jeg har virkelig brug for din hjælp!

  Du må meget gerne dele undersøgelsen, da jeg er langt fra de 1.000 besvarelser jeg skal samle.

  Hold da op! Jeg hjælper dig nu!

  Tusinde tak for din tid og besvarelse!

  /Hafsah Fatimah bint Farooq

  P.S. Jeg bliver rigtig glad, hvis du deler min undersøgelse, da jeg mangler en del besvarelser!

  Jeg bevarer din undersøgelse nu!

  P.P.S. Hvis du ikke deler min undersøgelse, så når jeg ikke op på de 1.000 besvarelser som jeg skal samle.

 • Danish Posts / E-commerce

  STOP med at sende kunder væk | E-commerce

  Click here for the english version.

  Er din webshop en labyrint eller lige til?


  Er din webshop brugervenlig? Er dit design pænt at kigge på? Giver det dine kunder lyst til at handle eller skræmmer det dem væk? Er det nemt eller en hel labyrint?

  Ovenstående er spørgsmål som enhver webshop ejer bør stille sig selv.


  Henvender du dig til B2B, B2C og eller B2G, betyder brugervenlighed og design rigtig meget! Er du ligeglad, kan du jo bare lade hver med at læse videre… og fortsætte med at miste kunder.

  Der er selvfølgelig forskellige grader for brugervenlighed på de forskellige markeder – Jeg har valgt at fokusere på B2C-markedet, da jeg har mest erfaring med dette. 

  Design
  Jeg ser så mange webshops, store og små, hvor deres design bare er så gammelt, ser så billigt ud og er fyldt med reklamer fra andre, at det skræmmer og sender kunder væk. Det skaber en kæmpe usikkerhed hos kunden og kan betyde, at hun finder en anden webshop.

  Hvorfor har du en webshop, hvis ikke du gider at ligge 5.000 kr. – 15.000 kr., for et bedre design og højere konvertering? Hvilket jo slet ikke er så mange penge.
  Det er ligesom at åbne døren til en butik og gå ind i noget med det samme, for der ligger ting over det hele… og derefter finde produkter der slet ikke hører til i butikken.

  Brugervenlighed 
  Der er så mange der halter bagud på brugervenlighed. Har du nogensinde selv prøvet at lave en test ordre gennem din webshop? Er webshoppen nem at navigere rundt i? Hvor mange steps er der, før en ordre er gået igennem? Er hele processen for kompliceret? Er det nemt at ligge ting i kurven? Kan andre end digselv finde ud af det?

  Her er det en god idé at hente folk udefra, til at prøve websitet og få feedback på hvad der virker og hvad der ikke virker. 

  One-page-checkout
  … Er genialt. Kunden trykker fra varelisten ind på checkout siden og skal udfylde alle sine oplysninger, vælge betalingsmetode, fragt metode og gennemfører ordren. Det hele samlet på en side. Hvorfor vil du have at kunden skal trykke 4-5 gange mere? Og det er jo ikke fordi at der står så meget på hver side, når hun skal igennem flere sider. – Det er bare spild af din kundes tid. 

  Kreditkort 
  Tag imod alle kreditkort. Ja, det er billigere at udvælge en slags, men så mister du også alle de andre kunder. Det koster selvfølgelig lidt ekstra at tage imod alle, men tænk hvis en kunde er nået helt til checkout-siden, hvor hun skal vælge betalingskort og hendes kort så ikke er der? Så har du lige mistet endnu et salg. Nu koster det jo heller ikke så meget igen, så der er ikke rigtig nogen grund til ikke at tage imod alle kort.

  Hos X2Nails webshop, betaler størstedelen af kunderne med dankort, mens meget få betaler med American Express. Dog er ordrene størst ved det sidstnævnte betalingskort. – Det er slet ikke til at forstå at man ikke vil have alle betalingskort i sin webshop.

  Reklamer 
  Reklamer for andre webshops eller lignende er absolut no-go i en webshop! Et, det ser så grimt ud og to, du sender kunden væk. Ja, hende som lige var ved at bestille noget hos dig eller tilmelde dit nyhesbrev. Hende sender du videre til en anden forhandler og hun kommer nok slet ikke tilbage, da hun glemmer alt om din webshop. 

  For motivation, kan du følge mig på instagram @hafsafarooqx2
 • E-commerce / English Posts

  STOP throwing customers away | E-commerce

  Click here for the danish version.

  Is your online store a maze or easy to navigate in?

  Is your web store user friendly? Is your design nice to look at? – Does it make your customers want to buy or does it scare them away? Is it easy or a whole maze they have to go trough?

  The questions above are critical for every web store owner to ask.


  It doesn’t matter if your target-market is B2B, B2C or B2G. – Usability and design means a lot! If you don’t care you can just stop reading… and continue to loose customers.

  Of course there are different levels of usability in the different markets but my focus is on the B2C-market because I have most experience on this.

  Design

  I see so many web shops, big and small – they have really old designs and look really cheap. Some are even filled with advertisements from other stores. These web shops are creating a great uncertainty with the customer and are therefore sending the customers away.

  Why do you have a web shop if you don’t want to put down €600 – €2,000 to get a better design for higher conversion? It is not even that much money.

  It’s like walking into a store and immediately tripping over something because there is stuff all over the place… and right after finding products that don’t belong in the store.

  Usability

  So many web shops are centuries behind on usability. Have you ever tried to make an test-order trough your web shop? – Here are some questions you should ask yourself: Is it easy to navigate in? How many steps are there before and order is placed? Is the process complicated? Is it easy to put things in the basket? Can others do what you can in your web shop?

  It is really good to use people from the outside to try the website and then get feedback from them, on what works and what doesn’t.


  One-page-checkout

  … is just genius. From the basket-list, the customer clicks on the checkout button and has to fill out her information, fill in payment method information, choose shipping and complete the order. – Everything gathered on one page.
  Why would you want your customer to click 4/5 times more? And it’s not like there is much on the pages, when you use the regular check-out process. – It’s just a waste of your customers time.

  Credit cards

  Be sure to accept all credit cards. Yes, it is a bit expensive but you wont loose so many customers. – Look at it like this: A customer has filled up her basket and she is now at the checkout-page. She just has to pay but you don’t accept her credit card. – You just lost a customer more.

  In my webshop, most cutomers pay with dankort, which is the danish credit card. A small percent of the customers pay with American Express. Guess what? The orders paid by American Express are the biggest. – It’s one of the most important things to have in a web shop.


  Advertisements

  Advertisements from other web shops or the like is absolutely a no-go in a web shop! First thing is that it looks really ugly and two, you will be sending customers away. Yes, the one who was just about to buy something or register to your newsletter. That customer will you be sending to another shop and don’t think she will be back. She wont.

  For motivational quotes you can follow me on Instagram @HafsafarooqX2