This post will be in danish, since this conference will be held in danish.  Konferencen: Profeten Muhammad ﷺ – Hvem er han til os? – Kommer jeg